معرفی شرکت

شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن در سال 1375 با هدف ارائه خدمات مشاوره در زمينه فعالیت های فنی و مهندسی تاسیس گردید. این شرکت با بهره گیری از کارشناسان با تجربه و همکاری با اساتید دانشگاهها و شرکت های بزرگ خارجی توانسته است پروژه های بزرگی را در زمینه های اکتشاف، طراحی و نظارت بر استخراج معادن در سراسر کشور به انجام برساند. شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن دارای پايه 1 آماده سازی و بهره برداری معادن، پايه 1 پي جويي و اکتشاف معادن، پايه 3 زمین شناسی، پايه 3 محيط زيست و پایه 3 کانه آرايي و فرآوري مواد، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همچنین پروانه خدمات مهندسی در زمینه طراحی و تولید نرم افزار های تخصصی، زمین شناسی، اکتشاف و بررسی فنی و اقتصادی طرحها از سازمان صنايع و معادن می باشد.