فرآوری مواد معدنی

واحد فرآوری این شرکت با بهره گیری از دانش و متد روز قادر است تمامی خدمات مطالعات، طراحی واحدهای مختلف فرآوری مواد معدنی و نظارت بر ساخت کارخانجات مربوطه را به شرح زیر ارائه نماید:
• طراحی و برداشت نمونه معرف جهت مطالعات تست های تکنولوژیکی و متالورژیکی
• طراحی مدارهای خردایش و سنگ شکنی
• بررسی های آزمایشگاهی، طراحی پایلوت و طراحی صنعتی واحدهای لیچینگ
• بررسی های آزمایشگاهی، طراحی پایلوت و طراحی صنعتی واحدهای فلوتاسیون
• مطالعات و طراحی واحدهای پرعیارسازی کانسنگ آهن با روش های ثقلی، مغناطیسی و فلوتاسیون
• نظارت بر ساخت کارخانجات خردایش، لیچینگ و فلوتاسیون