رویدادها

برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش نرم‌افزار


شرکت در همایش‌ها و کنفرانس‌های تخصصی معدنی