طراحی و نظارت بر معدن

طراحی و نظارت بر معدن

طراحی و نظارت بر معدن

دست‌یابی به پروژه‌های کارآمد با استفاده از روش دقیق بهینه سازی، طراحی و زمان بندی اجرا

برنامه‌ریزی‌های دقیق و روش‌های طراحی معدن ما بر روی بهینه‌سازی پیت و تعیین استراتژی تعیین عیارحد و عمق اقتصادی ماده معدنی و مقیاس عملیات معدنکاری تمرکز دارند. نتیجه یک برنامه معدنی در طول عمر پروژه و مدل فنی-اقتصادی برای منابع معدنی شماست. تخصص ما تضمین می کند که تصمیمات توسعه پروژه مناسب برای پیشرفت سریع و کارآمد پروژه ها اتخاذ می شود.

 • تحلیل و اعتبارسنجی پارامترهای فنی و اقتصادی پیش نیاز مطالعات
 • ساخت مدل بلوکی اقتصادی و برآورد عیار حد اقتصادی معدن
 • تعیین محدوده بهینه معدنکاری
 • طراحی محدوده نهایی معدنکاری
 • تهیه طرح‌های آماده سازی و ایجاد فضاهای دسترسی
 • برنامه ریزی تولید بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت معدن
 • تهیه طرح‌های استخراجی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
 • طراحی دامپ‌های باطله و دپوهای ماده معدنی
 • طراحی الگوهای آتشباری و برآورد ملزومات مصرفی
 • تعیین و طراحی سیستم حمل مواد در معدن
 • برآورد ناوگان ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز معدن
 • انجام مطالعات رفت و برگشتی با هدف دستیابی به گزینه بهینه معدنکاری
 • برآورد نیروی انسانی و ارائه چارت سازمانی معدن به تناسب نوع عملیات معدنکاری
 • برآورد زیرساخت‌های مورد نیاز معدن
 • ارائه راهکارهای کاهش هزینه و افزایش بهره وری در عملیات معدنکاری
 • ارائه برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با پتانسیل‌های فنی و اقتصادی پروژه