فرآوری مواد معدنی

فرآوری مواد معدنی

فرآوری مواد معدنی

واحد فرآوری مواد معدنی شرکت مهندسی کوشا معدن با تکیه بر تخصص و تجربه کارشناسان خود و بهره مندی از دانش روز و تکنولوژی های نوین و همچنین با همکاری مشاوران نخبه دانشگاهی و صنعتی، توانمندی خود را در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی مطالعات آزمایشگاهی، طراحی پلنت های صنعتی و نظارت بر ساخت و اجرای کارخانجات فرآوری به شرح ذیر ارائه می نماید:

 • طراحی و تهیه نمونه معرف جهت مطالعات تست‌های تکنولوژیکی و متالورژیکی
 • طراحی و انجام کامل مطالعات آزمایشگاهی مواد معدنی فلزی و غیر فلزی
 • طراحی مدارهای خردایش و انجام آزمایش‌های مربوطه
 • مطالعات و طراحی واحدهای پرعیار سازی کانسنگ‌های آهن با روش‌های ثقلی، مغناطیسی و فلوتاسیون
 • مطالعات آبگیری پلنت‌های صنعتی
 • مطالعات آزمایشگاهی، انجام تست‌های پایلوت و طراحی‌های صنعتی واحدهای ثقلی و فلوتاسیون
 • مطالعات آزمایشگاهی، انجام تست های پایلوت و طراحی های صنعتی واحدهای لیچینگ
 • طراحی و انجام مطالعات بیولیچینگ در مقیاس آزمایشگاهی بر روی کانسنگ‌های سولفیدی مستعد
 • مطالعات مرتبط با طراحی مدارهای فرآوری، اصلاح خطوط و تهیه فلوشیت کارخانه‌های فرآوری
 • انجام مطالعات R&D در زمینه بهینه‌سازی خطوط فرآوری مواد معدنی پلنت‌های صنعتی
 • انجام مطالعات مهندسی پایه و تفضیلی بر روی فلوشیت‌های تهیه شده از مطالعات فرآوری
 • نظارت بر ساخت کارخانجات خردایش، لیچینگ و فلوتاسیون