مهندس مهدی احدی

عضو هیئت مدیره

بیوگرافی

كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در سال 1382

كارشناسي ارشد مهندسي اكتشاف معدن دانشگاه صنعتي امير‌كبير در سال 1385

دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتی در سال 1401

 

سابقه کاری

عضویت هیات مدیره شرکت مهندسی کوشا معدن از سال 1401 تا کنون
مدیریت دفتر فنی-مهندسی شرکت مهندسی کوشا معدن 1395 تا کنون
مدیر پروژه های بین الملل شرکت مهندسی کوشا معدن 1397 تا کنون
مدیر پروژه اکتشاف سنگ آهن پلاسری محدوده ابرکوه شرکت معدن فرآوران کویر سروش– شرکت مهندسی کوشا معدن 1400 تا کنون
مدیر پروژه نظارت و مشاوره معدن سنگ آهن حوض ولی شرکت زرین معدن چاف– شرکت مهندسی کوشا معدن 1400 تا کنون
مدیر پروژه نظارت و مشاوره معدن سنگ آهن گلمنده شرکت زرین معدن چاف– شرکت مهندسی کوشا معدن 1400 تا کنون
مدیر پروژه نظارت و مشاوره معدن سنگ آهن حوض ولی شرکت زرین معدن چاف– شرکت مهندسی کوشا معدن 1400 تا کنون
مدیریت پروژه مطالعات مهندسی پایه معدن مس بورلی قزاقستان– شرکت مهندسی کوشا معدن 1394-1395
مدیریت پروژه نظارت بر معدنکاری و ساخت کارخانجات لیچینگ معدن بورلی قزاقستان– شرکت مهندسی کوشا معدن 1396 تا 1399
مدیریت پروژه مطالعات مهندسی پایه معدن سنگ آهن یوگی استرالیا– شرکت مهندسی کوشا معدن 1395تا 1400