پروژه های بین المللی

پروژه‌ بین المللی

شرکت مهندسی کوشا معدن در بخش فعاليت‌های برون مرزی نيز عمليات اکتشافی و نظارتی در کشورهای متعدد به انجام رسانده و هم اکنون در حال توسعه این فعاليت ها در کشور قزاقستان و استراليا است. در این راستا هدایت و نظارت بر اکتشاف و طراحی معدن یوگی استراليا و معدن مس بورلی قزاقستان از مراحل اکتشافی تاکنون که عمليات پایلوت و ساخت کارخانجات فرآوری در حال انجام است، بر عهده شرکت مهندسين مشاور کوشا معدن قرار دارد.

 • پروژه سنگ آهن یوگی استرالیا

 • در حال اجرا
 • پروژه مس بورلی

 • در حال اجرا
 • پروژه معدن تورزا در مراکش

 • خاتمه یافته
 • پروژه محدوده معدنی ایبرا

 • خاتمه یافته
 • پروژه اکتشافی در شمال خارطوم

 • خاتمه یافته
 • پروژه پی‌جوئی و ارزیابی ذخایر سنگ آهن

 • خاتمه یافته
 • پروژه معدن سنگ آهن دیوریگی

 • خاتمه یافته

ایران

پروژه محدوده اکتشافی در کشور اوگاندا

پروژه محدوده اکتشافی در کشور اوگاندا

پروژه معدن سنگ آهن دیوریگی ترکیه

پروژه معدن سنگ آهن دیوریگی ترکیه

پروژه معدن مس پرفیری بورلی قزاقستان

پروژه معدن مس پرفیری بورلی قزاقستان

پروژه سنگ آهن یوگی استرالیا

پروژه سنگ آهن یوگی استرالیا

بارگزاری پروژه های بیشتر