انتخاب به عنوان کارآفرین برتر در سال 1396

حضور مهندس معین‌الدینی مدیرعامل فقید شرکت مهندسی کوشا معدن برای دریافت جایزه کارآفرین برتر
مرداد ماه 1396
لورم ایپسوم
لورم ایپسوم
لورم ایپسوم

انتخاب به عنوان کارآفرین برتر در سال 1396