زمین‌شناسی و اکتشاف

زمین‌شناسی و اکتشاف

زمین‌شناسی

افزودن ارزش به پروژه های اکتشافی با استفاده از جدیدترین تکنیک های اکتشاف و فناوری های نوآورانه برای طراحی و اجرای برنامه اکتشافی

زمین شناسان ما دانش تخصصی در مورد تشخیص مکانیسم های تشکیل و توزیع ساختار ماده معدنی، به واسطه طیف وسیعی از تنظیمات زمین شناسی و زمین ساختمانی را دارند. خدمات اکتشافی ارائه شده توسط این واحد شامل معرفی تارگت‌های اکتشافی، نقشه برداری و تجزیه و تحلیل میدانی، سنجش از دور و ژئوفیزیک، ژئوشیمی، مدل‌سازی سیستم معدنی، مدیریت پروژه اکتشافی، استراتژی اکتشاف و مشاوره دولتی، راهنمایی بهداشت و ایمنی، و اجرای برنامه است.

بخشی از فعالیت‌های این واحد: